logo

Archive for the ‘LAJME’ Category:

Zëvendësministrja e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal znj. Magbule Shkodra, realizoi takim me shefin e misionit të OSBE-së në Kosovë, ambasadorin Jan Braathu

Zëvendësministrja znj. Shkodra dhe ambasadori z. Braathu, diskutuan për mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet Minstrisë së Zhvillimit Rajonal dhe OSBE- së, për të përkrahur gratë/vajzat në zhvillimin e kapaciteteve të tyre në fushat e teknologjisë informative si dhe në fusha të


Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkroi Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese Ferizaj nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese Ferizaj nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri e përgëzoj komunën përfituese dhe i uroj suksese


Organizata e Shoqërisë Civile ROYAL ka implementuar projektin e mbështetur nga Ministria e Zhvillimit Rajonal

Në kuadër të “Thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve –programeve të OJQ-ve “, me synim të zhvillimit socio-ekonomik rajonal te balancuar, thirrje kjo e lansuar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal-MZHR, Organizata e Shoqërisë Civile ROYAL me mbështetjen financiare të


Ministria e Zhvillimit Rajonal më datë 02. Prill 2019, mbajti punëtorin e radhës për hartimin e Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2019-2029

Në këtë punëtori të pranishëm ishin anëtarët e grupit punues nga ministritë e linjës, përfaqësuesi i i zyrës për Planifikim Strategjik nga Zyra e Kryeministrit z. Venhar Nushi, përfaqësues të OJQ-ve dhe shoqërisë civile, konsulent i UNDP-së, gjithashtu kryesuesi i