logo

Archive for the ‘LAJME’ Category:

Ministri Demiri realizoj një vizitë zyrtare në Maqedoni

Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Rasim Demiri me bashkëpunëtorë: Zëvendësministren zj. Magbule Shkodra dhe Sekretarin e Përgjithshëm z. Fatos Qerimi, me datë 17 dhe 18 korrik 2018, realizoi një vizitë zyrtare në Shkup të Maqedonisë. Ministri Demiri u takua me


Sesioni informues në Rajonin Veri

Ministria e Zhvillimit Rajonal e mbështetur nga Agjencia për Zhvillim Rajonal Veri, me datë 29.06.2018, në zyrat e AZHR-së Veri në Mitrovicë, ka organizuar sesionin informues me përfituesit e skemës së granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” (Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3). Përfituesit


Sesioni informues në Rajonin Lindje

Ministria e Zhvillimit Rajonal e mbështetur nga Agjencia për Zhvillim Rajonal Lindje, me datë 29.06.2018, në zyrat e AZHR-së Lindje në Gjilan, ka organizuar sesionin informues me përfituesit e skemës së granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” (Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3). U.D


Sesioni informues në Rajonin Jug

Ministria e Zhvillimit Rajonal e mbështetur nga Agjensia për Zhvillimit Rajonal Jug, me datë 28.06.2018, në sallën e komunës së Prizrenit, ka organizuar sesionin informues me përfituesit e skemës së granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” (Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3). U.D Udhëheqëse