logo

Archive for the ‘AKTIVITETE TË MINISTRISË’ Category:

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkroi Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese Ferizaj nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese Ferizaj nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri e përgëzoj komunën përfituese dhe i uroj suksese


Organizata e Shoqërisë Civile ROYAL ka implementuar projektin e mbështetur nga Ministria e Zhvillimit Rajonal

Në kuadër të “Thirrjes publike për mbështetje financiare të projekteve –programeve të OJQ-ve “, me synim të zhvillimit socio-ekonomik rajonal te balancuar, thirrje kjo e lansuar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal-MZHR, Organizata e Shoqërisë Civile ROYAL me mbështetjen financiare të


Ministria e Zhvillimit Rajonal më datë 02. Prill 2019, mbajti punëtorin e radhës për hartimin e Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2019-2029

Në këtë punëtori të pranishëm ishin anëtarët e grupit punues nga ministritë e linjës, përfaqësuesi i i zyrës për Planifikim Strategjik nga Zyra e Kryeministrit z. Venhar Nushi, përfaqësues të OJQ-ve dhe shoqërisë civile, konsulent i UNDP-së, gjithashtu kryesuesi i


MZHR realizon Punëtorinë me drejtorët komunal për zhvillim ekonomik të rajonit zhvillimor Lindje

Në kuadër të planit për konsultim paraprak me komuna të Draft – dokumentit “Profilet Rajonale”, MZHR më datë 27.02.2019 mbajti në Gjilan “Punëtorinë e përbashkët me drejtorët e drejtorive për zhvillim ekonomik, të komunave të rajonit zhvillimor Lindje: Ferizaj, Gjilan,