logo

Archive for the ‘AKTIVNOSTI MINISTARSTVA’ Category:

Ministarstvo za regionalni razvoj potipisalo Memorandum o razumevanju sa opštinom Mamuša iz Programa za regionalni razvoj

Ministarstvo za regionalni razvoj, na čelu sa ministrom Rasimom Demiri, danas je potpisalo Memorandum o razumevanju sa opštinom Mamuša iz Programa za regionalnirazvoj, projekata kapitalnih investicija. Ministar Demiri čestitao ih korisničkoj opštini Mamuša a gradonačelniku poželio uspeh u realizaciji zajedničkih


Ministarstvo za regionalni razvoj potipisalo Memorandum o razumevanju sa opštinom Dečane iz Programa za regionalni razvoj

Ministarstvo za regionalni razvoj, na čelu sa ministrom Rasimom Demiri, danas je potpisalo Memorandum o razumevanju sa opštinom Dečane iz Programa za regionalnirazvoj, projekata kapitalnih investicija. Ministar Demiri čestitao ih korisničkoj opštini Dečane a gradonačelniku poželio uspeh u realizaciji zajedničkih


Ministarstvo za regionalni razvoj potipisalo Memorandum o razumevanju sa opštinom Klina iz Programa za regionalni razvoj

Ministarstvo za regionalni razvoj, na čelu sa ministrom Rasimom Demiri, danas je potpisalo Memorandum o razumevanju sa opštinom Klina iz Programa za regionalnirazvoj, projekata kapitalnih investicija. Ministar Demiri čestitao ih korisničkoj opštini Klina a gradonačelniku poželio uspeh u realizaciji zajedničkih


Ministarstvo za regionalni razvoj potipisalo Memorandum o razumevanju sa opštinom Južna Mitrovica iz Programa za regionalni razvoj

Ministarstvo za regionalni razvoj, na čelu sa ministrom Rasimom Demiri, danas je potpisalo Memorandum o razumevanju sa opštinom Južna Mitrovica iz Programa za regionalni razvoj, projekata kapitalnih investicija. Ministar Demiri čestitao ih korisničkoj opštini Južna Mitrovica a gradonačelniku poželio uspeh