logo

Archive for the ‘MINISTRIA’ Category:

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjet e Mirëkuptimit me komunën përfituese Suharekë nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar  marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese të Suharekë nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri e përgëzoj komunën përfituese dhe ju uroj


Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjet e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Deçanit nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar  marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese të Deçanit nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri e përgëzoj komunën përfituese dhe ju uroj


Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjet e Mirëkuptimit me komunat përfituese Lipjan dhe Shtime nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar  marrëveshjen e mirëkuptimit me komunat përfituese Lipjan dhe Shtime nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri i përgëzoj komunat përfituese dhe ju


Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjet e Mirëkuptimit me komunat përfituese Skenderaj dhe Drenas nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjet e mirëkuptimit me komunat përfituese Skenderaj dhe Drenas nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri i përgëzoj komunat përfituese dhe ju