logo
  • 13 Nëntor, 2017

FTESA/NJOFTIME

____________________________

 07.09.2018.

Ministria e Zhvillimit Rajonal – Administrata dhe Shërbimi Civil, nga datë 03.09.2018 ndërron lokacionin dhe tani gjendet në adresën: Rr. Perandori Justinian Nr. 116, Prishtinë (Lagja Pejton). Për çdo informatë nga kontaktoni në nr: 038 200 64 509.

____________________________

 06.07.2018.

Thirrje për ofertim – Objekt me qira


.