logo
  • 28 March, 2019

GODIŠNJI IZVEŠTAJI

_____________________________________________

28.03.2019

Godišnji izveštaj za kapitalne investicije i grantove za Vladu Kosova

_____________________________________________

20.03.2019

Sažeti izveštaj o projektima koja je realizovalo MRR u saradnji sa opštinama tokom 2018. godine

_____________________________________________


.