logo
  • 25 Janar, 2018

KONTAKTI

Zyra e Ministrit, Rasim Demiri

Adresa: Ministria e Zhvillimit Rajonal
Tel: 038 200 29 001
E-mail: selima.mustafic@rks-gov.net
Kati: XI
Ndërtesa e Ministrisë së Punëve të Jashtme
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
web: https://mzhr.rks-gov.net

_________________________________________________________

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

Adresa: Ministria e Zvillimit Rajonal
Tel: 038 200 35 718
E-mail: ekzotina.brahimaj@rks-gov.net
Kati: X
Ndërtesa e ish – Rilindjes
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
web: https://mzhr.rks-gov.net


.