logo
  • 25 Janar, 2018

KONTAKTI

Zyra e Ministrit, Ivan Milojeviq

Adresa: Ministria e Zhvillimit Rajonal
Tel: 038-200-64551
E-mail: dardane.arifi@rks-gov.net
Kati: X
Ndërtesa ish Rilindja
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
web: https://mzhr.rks-gov.net

_________________________________________________________

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

Adresa: Ministria e Zvillimit Rajonal
E-mail: bahrije.zeneli@rks-gov.net
Rr. Perandori Justinian Nr. 116, Prishtinë (Lagja Pejton).

Për çdo informatë nga kontaktoni në nr: 038 200 64 509
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
web: https://mzhr.rks-gov.net


.