logo

Archive for Prill, 2018:

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Prizrenit nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese të Prizrenit nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri e përgëzoj komunën përfituese dhe ju uroj


Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjet e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Dragashit nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese të Dragashit nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri e përgëzoj komunën përfituese dhe i uroj


Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjet e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Pejës nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese të Pejës nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri e përgëzoj komunën përfituese dhe i uroj


Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjet e Mirëkuptimit me komunat përfituese Junik dhe Deçan nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunat përfituese Junik dhe Deçan nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri i përgëzoj komunat përfituese dhe ju