logo
  • 16 Prill, 2019
  • I pakategorizuar

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkroi Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese Obiliq nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese Obiliq nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri e përgëzoj komunën përfituese dhe i uroj suksese


  • 16 Prill, 2019
  • I pakategorizuar

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkroi Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese Shtime nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese Shtime nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri e përgëzoj komunën përfituese dhe i uroj suksese


  • 16 Prill, 2019
  • I pakategorizuar

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkroi Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese Kaçanik nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese Kaçanik nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri e përgëzoj komunën përfituese dhe i uroj suksese


  • 16 Prill, 2019
  • I pakategorizuar

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkroi Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese Rahovec nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese Rahovec nga Programi për Zhvillim Rajonal për projekte të investimeve kapitale. Ministri Demiri e përgëzoj komunën përfituese dhe i uroj suksese