logo

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjet e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Dragashit nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese të Dragashit nga


Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjet e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Pejës nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunën përfituese të Pejës nga


Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjet e Mirëkuptimit me komunat përfituese Junik dhe Deçan nga Programi për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal e udhëhequr nga Ministri Rasim Demiri sot ka nënshkruar marrëveshjen e mirëkuptimit me komunat përfituese Junik dhe Deçan