logo

Sesioni informues në Rajonin Jug

Ministria e Zhvillimit Rajonal e mbështetur nga Agjensia për Zhvillimit Rajonal Jug, me datë 28.06.2018, në sallën e komunës së Prizrenit, ka organizuar sesionin informues me përfituesit e skemës së granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” (Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3). U.D Udhëheqëse


Sesioni informues ne Rajonin Perëndim

Ministria e Zhvillimit Rajonal e mbështetur nga Agjencia për Zhvillimit Rajonal Perëndim, me datë 27.06.2018, ne Sallën e Kuvendit Komunal Peje, ka organizuar sesionin informues me përfituesit e skemës së granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” (Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3). U.D Udhëheqëse


  • 28 Qershor, 2018
  • I pakategorizuar

Sesioni informues ne Rajonin Qendër

Ministria e Zhvillimit Rajonal e mbështetur nga Agjencia për Zhvillimit Rajonal Qendër, me datë 26.06.2018, në qendrën për këshillim në karrierë Prishtinë, ka organizuar sesionin informues me përfituesit e skemës së granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” (Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3). U.D Udhëheqëse


  • 21 Qershor, 2018
  • I pakategorizuar

MZHR nënshkruan kontratat me përfituesit nga Skema e Granteve “PZHRB 2018” përmes së cilit krijohen mundësitë për gjenerimin e rreth 500 vendeve të reja të punës

Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Rasim Demiri, sot me datë 21.06.2018 nënshkroi kontratat me 137 përfituesit nga Skema e Granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” – PZHRB 2018. Kontratat u nënshkruan me përfituesit e LOT – 1, LOT –