logo

Ministar Demiri primio je bivšeg Gradonačelnika Opštine Osmangazi iz Burse

Ministar za regionalni razvoj Rasim Demiri i njegovi saradnici dočekali su Recepa Altepa, bivšeg gradonačelnika Opštine Osmangazi iz Burse Republike Turske. G. Altep je izrazio spremnost da sarađuje sa Republiku Kosova, a od Ministra Demirija je zatražio da se u


Ministar Demiri realizovao službenu posetu u Makedoniju

Ministar za regionalni razvoj, Rasim Demiri sa saradnicima: zamenicom ministra Magbulom Shkodra i generalnim sekretarom Fatosom Qerimajem, 17. i 18. jula 2018, godine, boravio u službenu posetu Skoplju, u Makedoniji. Ministar Demiri se sastao sa Ministrom ekonomije Republike Makedonije, Kreshnikom


Informativna sesija u regioniu Istok

Ministarstvo za regionalni razvoj podržano od strane agencije za regionalni razvoj Istok, 27.06.2018. godineu Sali skupštine Opštine Peć, organizovalo je informativnu sesiju sa korisnicima šeme grantova “Uravnoteženi regionalni razvojni program ” (Lot 1, Lot 2 i Lot 3). V.D Rukovodioca divizije


Informativna sesija u regioniu Centar

Ministarstvo za regionalni razvoj podržano od strane agencije za regionalni razvoj Centar, 26.06.2018. godine u Centru za karijerno savetovanje u Prištini, organizovalo je informativnu sesiju sa korisnicima šeme grantova “Uravnoteženi regionalni razvojni program ” (Lot 1, Lot 2 i Lot 3). V.D