logo

Archive for February 5th, 2018:

Ministar Demiri se sastao sa direktorom banke “Banka Kombetare Tregtare” – BKT

Danas je ministar za regionalni razvoj, Rasim Demiri u svom kabinetu primio direktora banke BKT- (Banka Kombetare Tregtare). Ministar je goste upoznao sa radom i planom ministarstva na cijem je čelu. Direktor BKT-a je istakao da je želio ovaj sastanak


MRR održalo informativnu sesijsu šeme grantova za biznise u sali Skupštine Opštine Gnjilane

U sali Skupštine opštine Gnjilane 02.02.2018.godine, Ministarstvo regionalnog razvoja, na čelu sa zamjenikcom ministra, gospođom Magdalenom Škodra, održalo je inofmativnu sesiju šeme grantova ”Uravnoteženi regionalni razvojni program”.


MRR održalo informativnu sesijsu šeme grantova za biznise u sali Skupštine Opštine Prizren

U sali Skupštine Opštine Peć 02.02.2018, goine Ministarstvo za regionalni razvoj rukovođeno od Ministra g-din. Rasim Demiri zajedno sa Gradonačelnikom Opštine Prizren, zamenicima Ministra gos.Magbule Shkodra, g-din. Esat Raci, generalnog sekretara g-din. Besim Kamberaj i u saradnji sa RRA Jug


MRR održalo informativnu sesijsu šeme grantova za biznise u sali Skupštine Opštine Peć

U sali Skupštine Opštine Peć 01.02.2018, goine Ministarstvo za regionalni razvoj rukovođeno od Ministra g-din. Rasim Demiri zajedno sa zamenicima Ministra gos.Magbule Shkodra, g-din. Esat Raci, generalnog sekretara g-din. Besim Kamberaj i u saradnji sa RRA Istok sa direktoricom gos.