logo

Archive for February 14th, 2018:

Sastanak ministra Demirija sa Komisijom za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovine i industrije i regionalnog razvoja

Ministar za regionalni razvoj zajedno sa v.d generalnog sekretara Besimom Kamberajem predstavo je ispred komisije za ekonomski razvoj, infrastrukture, trgovine i industrije i regionalni razvoj, dosadašnje rezultate i prioritete, od osnivanja Ministarstva za regionalni razvoj pa do danas. Na sastanku