logo
  • 22 January, 2018

Rasim Demiri – Ministar za regionalni razvoj

 Rasim Demiri

Ministar za regionalni razvoj 

Email: rasim.demiri@rks-gov.net

_________________________________________________

Rasim Demiri je rođen 14. marta, 1975. godine u selu Pousko kod Prizrena. Osnovnu školu je završio u svom selu a srednju u Prizrenu.

Na fakultetu Islamskih nauka u Prištini diplomirao je 2002. godine gdje je dobio zvanje Profesora Islamskih nauka.

Na čelu Demokratske stranke Bošnjaka, gospodin Rasim Demiri je izabran 2010. godine a nakon petogodišnjeg mandata, ponovo je na Izbornoj škupštini stranke 2015. godine izglasan za predsjednika ove najveće partije Bošnjaka na Kosovu.

2010. godine je na Parlamentarnim izborima bio kandidat za poslanika u Parlamentu Kosova ispred Demokratske stranke Bošnjaka i kao najglasaniji Bošnjak postao Poslanik u Skupštini Kosova. U istom mandatu bio je i jedan od zamjenika predsjednika Skupštine Kosova.

Gospodin Rasim Demiri je ponovo na Parlamentarnm izborima dobio povjerenje naroda i po drugi put ulazi kao poslanik u Parlamentu. U istom mandatu izabran je za ministra bez portfelja u Vladi Kosova.

Demiri je i 2017. Godine na centralnim izborima bio najglasaniji kandidat za poslanika u Skupštini Kosova.

Učesnik je mnogih međunarodnih konferencija i seminara o razvoju i podršci izgradnje dobrosusjedskih odnosa, zatim njegovanja prijateljstva, procesa pomirenja i boljeg razumijevanja naroda zapadnog Balkana.

2012. godine dobitnik je priznanja „Ambasador mira“ .

2017. godine imenovan je za ministra za Regionalni razvoj u Vladi Kosova.

Demiri pored maternjeg bosanskog jezika, govori albanski jezik.

Oženjen je i otac troje djece.


.