logo

Ministri i MZHR-së z. Milojevic viziton stafin civil

Ministri i MZHR-së z. Ivan Milojevic sot me datë 07.02.2020 vizitojë stafin civil të Ministrisë, ku u njoftua me secilin prej tyre dhe me punën që e bëjnë. Nëpunësit civil e uruan Ministrin për detyrën e re dhe i premtuan se do të vazhdojnë me përkushtim të realizojnë të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që i kanë.

Ministri Milojevic, i përgëzoj stafin për punën dhe angazhimin, ku ju ofrojë përkrahje dhe bashkëpunim të vazhdueshëm për realizimin e aktiviteteve të Ministrisë, konform mandatit të saj dhe legjislacionit në fuqi.

Në shoqërimin e Sekretarit të Përgjithshëm z. Fatos Qerimi, Ministri gjithashtu vizitojë të gjitha hapësirat me të cilat disponon MZHR.