logo

Ministri i Zhvillimit Rajonal po merr pjesë në konferencen e 14-të të Rajoneve dhe qyteteve Evropiane cila po mbahet në Salzburg – Austri

Ministri i Zhvillimit Rajonal po merr pjesë në konferencen e 14-të të Rajoneve dhe qyteteve Evropiane cila po mbahet në Salzburg – Austri nga data 30.09 deri 02.10.2018.

Kjo konferenc organizohet nga Institut der regionen europas IRE nën patronation e Presidentit të Republikës së Austrisë. Bashkë me Ministrin Demiri pjesëmarrës janë edhe Zëvendës Kryeministri Hoxhaj, Ministrja e Integrimeve Evropiane dhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik.

Gjate konferences Ministri Demiri pati rastin të takoj komisionerin e BE-së z. Johannes Hahn dhe kryesuesin e IRE z. Franz Schausberger.