Lajme

Ministri z. Damka dhe Kryetari z. Krasniç inaguruan projektin " Mbështetja e Zhvillimit të hovshëm të prodhimeve Bujqësore në Komunën e Mamushës nëpërmjet sigurimit të infrastrukturës elektrike në zonën e serrave"

MZHR mban takimin e pestë dhe të fundit për vitin 2022 me Komitetin Auditimit të Brendshëm

Ministri z.Damka dhe Kryetari z.Shehu inauguruan Projektin “Ndërtimi i Stacionit të Autobusëve” në Komunën e Junikut.

Ministria e Zhvillimit Rajonal mban Konferencën e fundvitit “Të arriturat, orientimet strategjike dhe sfidat në fushën e zhvillimit rajonal të balancuar”

Ministri z.DAMKA mori pjesë në ceremoninë e fundvitit të organizuar nga Ambasada e Sllovenisë në Kosovë

Ministri Damka, Kryetari Bulliqi dhe zv.ministri Durmishi inauguruan fillimin e punimeve për Projektin “Ndërtimi i Stacionit të Autobusëve në komunën e Podujevës”.

Ministri z.Damka priti në takim përfaqësuesit e ASK-së lidhur me regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave

MZHR mban takimin e katërt për vitin 2022 me Komitetin Auditimit të Brendshëm

Ministri i Zhvillimit Rajonal z.Fikrim Damka Priti në takim z.Esteban Leon -Shef i UN-Habitat-it në Kosovë

Ministri z.Damka prezantoi në mbledhje Projektligjin për Zhvillim Rajonal të Balancuar pranë Komisionin për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal

Zëvendësministri z. Almir Velija ka vizituar disa kompani të përfituesve të Programit për Zhvillim Rajonal në Rajonin Zhvillimor JUG

MZHR mban punëtorinë -Realizimi i Planit Strategjik dhe Operacional 2022 si dhe sfidat e MZHR-së për vitin 2022

Ministri z.Damka prezantoi në seancën dëgjimore për projekt buxhetin e MZHR-së për v.2023 pranë Komisionin për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal

MZHR merr pjesë në takimin e 12-të të Platformës EGTS organizuara nga Komiteti Evropian i Rajonave në Liberec - Çeki

Mbahet takimi i dytë i Grupit Punues për hartimin dhe miratimin e Planit të ri të Veprimit 2023-2025 të Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030, Metodologjia e Vlerësimit (Matrica për vlerësimin e zbatimit të planit të veprimit 2020-2022) si dhe Prezantimi i Draft - Planit të ri të Veprimit 2020-2022

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka viziton Komunën e Podujevës

Zëvendësministri i Ministrisë së Zhvillimt Rajonal të Kosovës z.Agon Dobruna realizon takim pune me zv.Ministrin e Ministrisë për Vetëqeverisje Lokale të Maqedonisë së Veriut z.Zoran Dimitrovski

Zëvendësministri z.Dobruna viziton disa biznese përfitues të Programit për Zhvillim Rajonal

Zëvendësministri i Zhvillimit Rajonal z.Veliji po merr pjesë në panairin Ndërkombëtarë të Agrokulturës në Itali

Zëvendësministri Dobruna viziton disa biznese përfitues të Programit për Zhvillim Rajonal

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) në partneritet me UN-Habitat Kosovë mbajnë Punëtorinë - Prezantimi dhe validimi i draft-analizës së investimeve kapitale të realizuara sipas rajoneve zhvillimore të kosovës për vitin 2021

Ministri Damka vizitoi Komunën e Junikut

Ministri i Zhvillimit Rajonal ka pritur sot në takim Ambasadorin e Finlandës në Kosovë z. Matti Nissinen

Mbahet takimi me Udhëheqësin për Bashkëpunim të Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Kryetarët e Komunave

Në mbledhjen e 102-të, të Qeverisë së Republikës së Kosovës miratohet projektligji për Zhvillim Rajonal të Balancuar

Ministria e Zhvillimit Rajonal në bashkëpunim me Agjensionin për Zhvillim Rajonal Lindje relizuan takimin konsultues me komunat e këtij rajoni të draft dokumentit ’Kriteret për brendimin e rajoneve zhvillimore’

Agjencia për Zhvillim Rajonal - Lindje dhe Ministria e Zhvillimit Rajonal sot kanë realizuar tryezën e rrumbullakët me titull: “Partneriteti në zbatimin e politikave të zhvillimit rajonal në Republikën e Kosovës”

Ministria e Zhvillimit Rajonal në bashkëpunim me Agjensionin për Zhvillim Rajonal Perëndim relizuan takimin konsultues me komunat e këtij rajoni të draft dokumentit ’Kriteret për brendimin e rajoneve zhvillimore’

Ministria e Zhvillimit Rajonal në bashkëpunim me Agjensionin për Zhvillim Rajonal Qendër relizuan takimin konsultues me komunat e këtij rajoni të draft dokumentit ’Kriteret për brendimin e rajoneve zhvillimore’

Mbahet ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin e Prishtinës/ Departamentin e Biologjisë në kuadër të projektit YENI bashkëfinancuar nga MZHR dhe Caritasi Zviceran

MZHR dhe AZHR Jug relizuan takimin konsultues me komunat e rajonit jug të draft dokumentit ’Kriteret për brendimin e rajoneve zhvillimore’

Ministria e Zhvillimit Rajonal në bashkëpunim me Agjensionin për Zhvillim Rajonal Veri realizuan takimin konsultues me komunat e këtij rajoni të draft dokumentit ’Kriteret për brendimin e rajoneve zhvillimore’

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka vizitoi Komunën e Deçanit

Takimi i parë i Grupit Punues për vlerësimin e zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë së Zhvillimit Rajonal 2020-2022 dhe Hartimi i Planit të ri të Veprimit 2023-2025 të SZHR-së 2020-2030.

MZHR mban takimin e tretë për vitin 2022 me Komitetin Auditimit të Brendshëm

Mbahet ceremonia e nënshkrimit të kontratës në kuadër të projektit YENI bashkëfinancuar nga MZHR dhe Caritasi Zviceran

Ministria e Zhvillimit Rajonal dhe Caritas Zviceran në Kosovë zyrtarisht lansuan thirrjen për propozime “Projektet Investuese të Diasporës” në kuadër të projektit “Veprimi i Komunave për Riintegrim dhe Diasporë – MARDI”

U mbajt ceremonia e nënshkrimit të kontratave në kuadër të projektit YENI bashkëfinancuar nga MZHR dhe Caritasi Zviceran

MZHR mban punëtorinë ‘’ Realizimi i Planit Strategjik dhe Operacional 2022 si dhe sfidat e MZHR-së për v.2022’’

Departmentet e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal realizuan takimin bashkëpunues me Oden Tregtare Kosovaro - Turke ( OTKT)

Departmenti për Planifikim dhe Analiza Socio Ekonomike Rajonale avancon dokumentin ’Resurset e trashigimisë kulturore potencial për zhvillim rajonal të balancuar’.

Ministri Damka dhe Kryetari Haliti inauguruan fillimin e punimeve të Projektit “Renovimi i objektit për inkubator biznesi”.

MZHR dhe delegacioni nga Ministria e Teknologjisë dhe Industrisë nga Turqia vizitojnë Parkun e Inovacionit dhe teknologjisë ITP në Prizren

MZHR dhe delegacioni nga Ministria e Teknologjisë dhe Industrisë nga Turqia vizitojnë Agjensionin Rajonal Zhvillimor JUG

MZHR dhe delegacionin nga Ministria e Teknologjisë dhe Industrisë nga Turqia vizituan një prej përfituesve të MZHR-së nga skema e granteve PZHRB 2022

MZHR dhe delegacionin nga Ministria e Teknologjisë dhe Industrisë nga Turqia vizituan Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

MZHR dhe delegacionin nga Ministria e Teknologjisë dhe Industrisë nga Turqia vizituan Universitetin e Prishtinës

Ministri z.Damka priti delegacionin nga Ministria e Teknologjisë dhe Industrisë nga Turqia

Ministri Fikrim Damka priti në Takim z. Robert Benjamin, Drejtorin e NDI-së për Evropë

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) mbajti takim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Ferizajt (USHAF)

Ministri Damka dhe Kryetari Ferati inauguruan fillimin e punimeve për Projektin "Ndërtimi i shëtitores dhe shtegut per biçikleta Vushtrri-Nadakovc, bri lumit Sitnica"

MZHR merr pjesë në Konferencën Ndërkombëtarë "Politicel Festival of Europe" në Danimarkë

MZHR në partneritet me UN-Habitat Kosovë vazhdojnë punimet në ditën e dytë të Sesionit Informues dhe Punëtorisë para-përgatitorë mbi Thirrjen për Projekt-Ide për Investime Kapitale

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) në partneritet me UN-Habitat Kosovë po mbajnë ditën e parë të Punëtorisë - Sesionin Informues para-përgatitorë mbi Thirrjen për Projekt-Ide për Investime Kapitale

Ministria për Zhvillim Rajonal ka hapur thirrjen për projekt-ide për investime kapitale për të gjitha komunat

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Malishevës, për Projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Vushtrris për Projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”  

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Pejës, për Projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Prishtinës, për Projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”

MZHR vlerësohet e para nga Lëvizja FOL për realizimin e Planit Operacional Strategjik të Qeverisë për periudhën Janar - Qershor 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Ferizajt për Projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”

Mbahet takimi i MZHR-së me programin trans nacional Adrion

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Rahovecit për Projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”

MZHR organizon ceremoninë e nënshkrimit të kontratave me përfituesit nga Skema e Garanteve “Programi për Zhvillim Rajonal i Balancuar” PZHRB 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Universitetin e Prishtinës ‘HASAN PRISHTINA’

Ministria e Zhvillimit Rajonal-MZHR mban takim me Institucionin e arsimit të lartë – UBT në funksion të avancimit të zhvillimit rajonal

Përfaqësuesja e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal po merr pjesë në punëtorinë e organizuar nga New Social Intiative

MZHR priti në takim përfaqësuesit e UNDP-së

Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Fikrim DAMKA, j’u uron të gjithë qytetarëve të besimit islam festën e Kurban Bajramit 

Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Fikrim Damka vizitoi Komunën e Gjilanit

Ministri z.Damka merr pjesë në ceremoninë e festimit të 246 vjetorit të pavarësisë së SHBA-ve

Ministri z.Fikrim Damka priti në takim Ambasadorin e Norvegjisë në Kosovë z. Jens Erik Grondahl

MZHR mban takimin e dytë për vitin 2022 me Komitetin Auditimit të Brendshëm

MZHR priti në takim përfaqësuesit e UNDP-së

Ministri z.Damka merr pjesë në mbledhjen e dy qeverive Kosovë – Shqipëri

Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Fikrim Damka sod gjatë ditës priti në takim Delegacionin nga Republika e Turqisë

Në kuadër të Samitit të 25-të Ekonomik Euroaziatik të organizuar nga Fondacioni Marmara Group në Turqi, Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Fikrim Damka, mori pjesë si folës në panelin “Kriza e Ushqimit dhe Furnizimi i Mallrave”.

MZHR merrë pjesë në Konferencën Ndërkombëtare në Vjenë të Austrisë me temën “Të rinjtë në kohë krize”

U mbajt punëtoria për Ligjin për Zhvillim Rajonal

Raporti i Zyrës Kombëtare të Auditimit pa asnjë gjetje për Ministrine e Zhvillimit Rajonal.

Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Fikrim Damka priti në takim rektorin e UP-së z.Naser Sahiti

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në Konferencën “ Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës” të organizuar nga KSDW.

Reagim lidhur me Deklarimin e Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me Memorandumin e bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe Caritasit Zviceran

Përfundon punëtoria “ Nxitja e Zhvillimit Rajonal të Qëndrueshëm dhe të Balancuar përmes Projekteve të Investimeve Kapitale” e cila u organizua nga Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) në partneritet me UN-Habitat Kosovë

Ministri i Zhvillimit Rajonal z.Fikrim Damka mori pjesë në hapjen e Javës së Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) në partneritet me UN-Habitat Kosovë po mbajnë Punëtorinë “ Nxitja e Zhvillimit Rajonal të Qëndrueshëm dhe të Balancuar përmes Projekteve të Investimeve Kapitale”

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Istogut për projektin “Veprimi i Komunave për Ri-integrim dhe Diasporë (MARDI)”

MZHR realizon takim me Drejtorinë për Zhvillim Ekonomik në komunën e Mitrovicës

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Junikut për projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”

MZHR realizon takim me Drejtoritë për Zhvillim Ekonomik në komunën e Drenasit dhe komunën e Suharekës

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për të qenë pjesë e aktiviteteve me KSDW

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Suharekës për projektin “Veprimi i Komunave për Ri-integrim dhe Diasporë (MARDI)”

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Vushtrrisë për projektin “Veprimi i Komunave për Ri-integrim dhe Diasporë (MARDI)”

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Kamenicës për projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”

Reagim nga Ministria e Zhvillimit Rajonal ndaj shkrimit të publikuar në portalet elektronik “Gazeta Blic” dhe “Bota Sot”

Ministria e  Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Podujevës për projektin “Integrimi dhe Rintegrimi i Diasporës Kosovare-MARDI”

Zëvendësministri i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal z.Agon Dobruna mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Hanit të Elezit për projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”.

MZHR merr pjesë në takimin “Eksplorimi i Sinergjive për Interreg IPA dhe IPA - IPA programe”

Zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal realizuan vizitën studimore në Turqi

Zëvendësministri i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal z.Agon Dobruna mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Podujevës për projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”.

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Skenderaj për projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”

Ministria e Zhvillimit Rajonal mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Prizrenit për projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI”

Zëvendësministri i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal z.Agon Dobruna mori pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes CARITAS-it Zviceran dhe Komunës së Vitisë për projektin “Ndikimi i rinisë në mjedis-YENI” .

Zëvendësministri Dobruna dhe Kryetari Latifi përuruan Projektin “– Ndërtimi i tregut ditor në fshatin Ratkoc” në Rahovec

Ministri z.Fikrim Damka priti në takim të ngarkuarin me punë në Ambasaden e Japonisë në Kosovë z. Keisuke Yamanaka.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR), UNICEF dhe Kosovo GenU, Rrjeti CSR ftojë bizneset dhe praktiakntet për aplikim

MZHR, UNICEF dhe Kosovo GenU, Rrjeti CSR organizojnë sesionin informues me bizneset përfituese nga MZHR për aplikim në Programin për Punë Praktike me pagesë.

MZHR merr pjesë në takimin e Rrjetit lokal të Kombeve të Bashkuara në Forumin e Partneritetit për Migracion

Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Fikrim Damka, më datë 13 Prill 2022 realizoi takim me ambasadoren e Sllovenisë në Kosovë znj.Minca Benedejčič .

MZHR mban takim me ekspertët e GIZ

Sot para Drejtorëve dhe Zyrtarëve të Drejtorive Komunale të Arsimit u bë prezentimi Projektit :Ndikimi i Rinisë në Mjedis – YENI

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Vitisë në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Deçanit në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Zubin Potokit në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Mitrovicës në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Junikut në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Podujevës në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Parteshit në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Leposaviçit në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Mamushës në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Rahovecit në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Shtimes në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Drenasit në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Vushtrrisë në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Kamenicës në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022.

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Istogut në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal nënshkruan Marrëveshjen e Mirëkuptimit me komunën përfituese të Suharekës në kuadër të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022

U mbajt takimi i parë për vitin 2022 me Komitetin Auditimit të Brendshëm (KAB) të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal (MZHR).

Zyrtaret e MZHR-së u takuan me zyrtaret e Parkut për Trajnime dhe Inovacion në Prizren

Zyrtaret e MZHR-së u takuan me zyrtaret e Odës Kosovare Turke

Ministria e Zhvillimit Rajonal mban sesionet informuese për ‘’Programin për Zhvillim Rajonal të Balancuar’’ PZHRB 2022

Ministri z. Fikrim Damka mbajti takimin bilateral me z. Çetin Ali Dönmez – Zëvendësministër në Ministrinë e Industrisë dhe Teknologjisë në Republikën e Turqisë

Ministri z. Fikrim Damka mbajti takimin bilateral me delegacionin nga Ministria e Zhvillimit Rajonal dhe Punëve Publike të Republikës së Bullgarisë.

Ministri z. Fikrim Damka mbajti takimin bilateral me z. Goran Milevski – Ministër i Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) realizon Konferencën e parë Ndërkombëtare të Zhvillimit Rajonal dy ditore në Republikën Kosovës “Sfidat dhe perspektiva e zhvillimit rajonal ”

Zyrtaret e MZHR-së priten në takim zyrtaret e GIZ- Projekti i parkut të trajnimeve inovative, në Prizren

MZHR realizon ceremoninë e nënshkrimit të kontratave me përfituesit e Projekt – Propozimeve të OJQ-ve për v.2022

Ministria e Zhvillimit Rajonal në bashkëpunim me CARITAS-in Zviceran në Kosovë lansojnë projektet YENI dhe MARDI

MZHR merr pjesë në takimin e Nën-komitetit për Energji, Mjedis, Transport dhe Zhvillim Rajonal

Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Fikrim Damka u takua me Presidentin e Republikës së Turqisë z. Recep Tayyip Erdoğan

Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Fikrim Damka mori pjesë në panelin “Siguria Ushqimore dhe Transformimi Bujqësor”

Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Fikrim Damka u takua me Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë z. Mevlüt Çavuşoğlu, në kuadër të Forumit të Diplomacisë në Antalia

Ministri z.Fikrim Damka merr pjesë në Forumin e dytë të Diplomacisë në Antalia- Turqi

Vizita e Ministrit të Zhvillimit Rajonal të Republikës së Kosovës, z. Fikrim Damka

Ministri i Zhvillimit Rajonal Fikrim Damka vizitoi Unionin Shqiptar në Republikën e Kroacisë

Fikrim Damka Ministër i Zhvillimit Rajonal në Republikën e Kosovës ka realizuar takim me znj. Ermina Lekaj Prljaskaj, përfaqësuese e komuniteteve joshumicë në Kuvendin e Kroacisë

Ministri i Zhvillimit Rajonal z.Fikrim Damka u takua me Ministren për Zhvillim Rajonal dhe Fondet e Bashkimit Evropian në Republikën e Kroacisë znj.Natasha Tramishak

Zyrtaret e MZHR-së priten në takim zyrtaret e ADA Austria

Ministria e Zhvillimit Rajonal në Koordinim me Agjencinë Zhvillimore Perëndim sot organizuan Sesionin informues lidhur me Thirrjen ‘’Programi për Zhvillim Rajonal PZHR’’ 2022.

Ministria e Zhvillimit Rajonal në Koordinim me Agjencinë Zhvillimore Lindje sot organizuan Sesionin informues lidhur me Thirrjen ‘’Programi për Zhvillim Rajonal PZHR’’ 2022.

Në kuadër të takimeve zyrtare në Bullgari, Ministri i Zhvillimit Rajonal z.Fikrim së bashku me delegacionin realizuan vizita në projekte zhvillimore në Sofia të financuara nga fondet e BE-së

Ministri i Zhvillimit Rajonal z.Fikrim Damka në kuadër të vizitës zyrtare në Sofje, vizitoi edhe Ambasadën e Republikës së Kosovës në Sofje

Ministria e Zhvillimit Rajonal në Koordinim me Agjencinë Zhvillimore Jug sot organizuan Sesionin informues lidhur me Thirrjen ‘’Programi për Zhvillim Rajonal PZHR’’ 2022.

Ministri i Zhvillimit Rajonal z.Fikrim Damka u takua me zv. Kryeministrin dhe Ministrin për Zhvillim Rajonal dhe Punëve Publike në Republikën e Bullgarisë z. Grozdan Karadjov

Zyrtaret e MZHR-së priten në takim zyrtaret e UN-habitat

Ministria e Zhvillimit Rajonal në Koordinim me Agjencionet Zhvillimore Qendër dhe Veri sot organizuan Sesionin informues lidhur me Thirrjen ‘’Programi për Zhvillim Rajonal PZHR’’ 2022.

Zyrtaret e MZHR-së priten në takim zyrtaret e organizatës WUS Austria

Ministri i Zhvillimit Rajonal z.Fikrim Damka u takua me Ministrin e Vetëqeverisjes Lokale të Maqedonisë së Veriut z. Goran Milevski

Zyrtaret e MZHR-së priten në takim zyrtaret e organizatës Çohu

Zëvendësministri i MZHR-së z. Agon Dobruna takon rektorin e UP-së z.Naser Sahiti

Ministri Damka priti në takim kryetaren e Komunës së Preshevës

Zyrtaret e MZHR-së priten në takim zyrtaret e Lëvizjes FOL

Zyrtarët e MZHR-së priten në takim zyrtaret e KFOS-it, në Kosovë

Ministri z.Fikrim Damka prezanton Planin e Punës 2022-2025 MZHR-së në punëtorinë e organizuar nga Zyra e Kryeministrit z. Kurti

Ministri i Zhvillimit Rajonal z. Fikrim Damka, me rastin e 14 Vjetorit të pavarësisë ju uron të gjithë qytetarëve festën e 17 Shkurtit, ditën e shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës.

Ministri z.Fikrim Damka priti në takim Shefin e zyres së BE-së në Kosovë z. Tomáš Szunyog

Ministri z.Fikrim Damka priti në takim ambasadorin e Malit të Zi në Kosovë z. Mirsad Bibović.

Ministria e Zhvillimit Rajonal realizon punëtorinë me temë “Prezantimi i Udhëzuesve dhe materialeve përcjellëse për dy Thirrjet – viti 2022”

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka vizitoi Komunën e Podujevës

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka vizitoi Komunën e Rahovecit

Ministri Fikrim Damka vizitojë Komunën e Shtimes

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka vizitoi Komunën e Dragashit

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka vizitoi Komunën e Vitisë

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka vizitoi Komunën e Hanit të Elezit

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka vizitoi Komunën e Vushtrris

MZHR vlerësohet lartë nga Lëvizja FOL për realizimin e Planit të Punës së Qeverisë: Janar - Dhjetor 2021

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka priti në takim Zëvendës Kryeministren znj.Emilija Redzepi

Zëvendësministri i MZHR-së z. Agon Dobruna takon Ambasadoren e Republikës së Sllovenisë në Kosovë znj. Minca Benedejcic

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka vizitoi Komunën e Deçanit

Ministri Fikrim Damka vizitoj Komunën e Junikut

Ministri i MZHR-së priti në takim Komisionarin për gjuhë nga Zyra e Kryeministrit

Ministri Fikrim Damka vizitojë Komunën e Suharekës

Ministri Fikrim Damka vizitojë Komunën e Malishevës ku u prit nga Kryetari z.Ekrem Kastrati

Zëvendësministri i MZHR-së z. Agon Dobruna takon Ambasadorin e Republikës së Turqisë në Kosovë z. Çağrı Sakar

MZHR organizoi punëtorin e parë (1) me Grupin Punues lidhur me themelimin e  mekanizmave për monitorimin e Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka vizitoi Komunën e Gjilanit

Ministri i MZHR-së z.Fikrim Damka vizitoi Komunën e Kamenicës

Ministri z.Fikrim Damka priti në takim sot përfaqësuesit e Odës së Afarizmit të Kosovës

MINISTRI I MZHR-SË PRITI NË TAKIM ZËVENDËSMINISTRIN E KULTURËS DHE TURIZMIT TË REPUBLIKËS SË TURQISË.