logo
  • 18 December, 2018

POZIVI I OBAVEŠTENJA 2019

2019   |   2018

______________________________________________________

24.05.2019

Smernice za implementaciju grantova “Regionalni balansirani razvojni program” URRP 2019

1. VODIĆ ZA SPROVOĐENJE PROJEKATA U OKVIRU PURR 2019;
2. Obrazac profakture (avans) za prvu ratu i fakturu za drugu tranšu Lot 1;
3. Obrazac profakture (avans) za prvu ratu i fakturu za drugu tranšu Lot 2 i 3;
4. Obrazac za uplatu za prvu ratu (avans) Lot 1, 2 i 3;
5. Obrazac za uplatu za plaćanje druge rate Lot 1, 2 i 3;

Pojašnjenje:

  • Svi dbitnici LOT 1 moraju otvoriti bankovni račun na ime preduzeća i unesti isti račun na MZR kako bi izvršili plaćanja na tom računu.
  • Bankarsku avans garancija ili garancija od strane osiguravajućeg društva u visini prve rate (avansa) u iznosu od (70% za Lot 1) i (50% za Lot 2 i 3) granta koji finansira MRR treba dostaviti MRR-u.

______________________________________________________

26.04.2019

Obaveštenje

Konačna lista odobrenih projekata za finansiranje – Šema grantova ” Uravnoteženi regionalni razvojni program” URRP 2019: Lot 1, Lot 2 i Lot 3​.

1, Ekonomski region Centar – aplikanti iz opštine (Priština, Podujevo, Obilić, Kosovo Polje, Glogovac, Štimlje, Lipljan i Gračanica)

Centar Lot 1   Centar Lot 2   Centar Lot 3

2, Ekonomski region Sever – aplikanti iz opštine (Mitrovica, Severna Mitrovica, Vučitrn, Skenderaj, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok)

Sever Lot 1    SeverLot 2   Sever Lot 3

3, Ekonomski region Istok – aplikanti iz opštine (Gnjilane, Uroševac, Elez Han, Kačanik, Novobrdo, Štrpce, Kamenica, Vitine, Klokot, Ranilug i Parteš)

Istok Lot 1   Istok Lot 2   Istok Lot 3

4, Ekonomski region Jug – aplikanti iz opštine (Prizren, Dragaš, Orahovac, Suvareka, Mališevo i Mamuša)

Jug Lot 1   Jug Lot 2   Jug Lot 3

5. Ekonomski region Zapad – aplikanti iz opštine (Peć, Klina, Dečane, Junik, Đakovica i Istog)

Zapad Lot 1   Zapad Lot 2   Zapad Lot 3

Za: Pretkvalifikovani aplikanti, kao što je navedeno u Smernicama za aplikante, molimo Vas da dostavite u Ministarstvu za regionalni razvoj kreditni registar KKR (ili kako je to poznato u bankama CRK Credit Registry of Kosovoa) kako sledi:

Za Lot 1: Pošto se bavimo sa početnim poslovanjima (start-up poslovanjem), potrebno je da dostavite Kosovski registar ličnih kreditnih računa, koji možete dobiti u banci u kojoj imate otvoreni račun I Potverdu o porezu na imovinu.

Za Lot 2 i 3: Postojeća preduzeća treba da dostave Kosovski kreditni registar ličnih i poslovnih računa.

Ova dokumentacija mora biti dostavljena u do 03.05.2019, u slučaju da ne dostavite traženu dokumentaciju u roku, MRR ima pravo da vas odbije kao korisnika.

Razjašnjenje: Pretkvalifikacija kao korisnika bespovratne pomoći ne znači da je i konačan izbor. Selekcija se vrši nakon dostavlivanja dokumentacije koju zahteva MRR kao i za LOT 2 i 3 nakon posete od strane službenika MRR-a.

U slučaju žalbi možete se obratiti Ministarstvu za regionalni razvoj Adresa: Ulica: Kralj Justinian (Naselje Pejton) Nr.116, Priština, 15 dana od dana objavljivanja.

______________________________________________________

26.04.2019 

Rezultati prve faze (administrativna kontrola) – Grant šema “Regionalni program za uravnoteženi razvoj” ARDP 2019.

Podnosioci zahteva koji nisu prošli prvu fazu Administrativne kontrole (Aneks I)

Kandidati koji su prošli prvu fazu administrativne kontrole (Aneks II)

U slučaju žalbi, aplikanti se mogu obratiti Ministarstvu za regionalni razvoj. Adresa: St.Peter Justinian (Naselje Pejton) Br.116, Priština, 15 dana od dana objavljivanja.

______________________________________________________

22.01.2019 

Poziv za podnošenje predloga za početnike (START-UP) i biznese
Šema grantova „Uravnoteženi regionalni razvojni program“ URRP 2019

i) Aplikativni paket za LOT 1

Dodatak A1 Aplikacioni formular(popunjava se samo online preko https://smaed-online.rks-gov.net/)
Dodatak B Budžet
Dodatak C1 Finansijska projekcija
Dodatak D Akcioni plan
Dodatak E Pismena izjava podnosioca prijave

ii) Aplikativni paket za LOT 2

Dodatak A2 Aplikacioni formular (popunjava se samo online preko https://smaed-online.rks-gov.net/)
Dodatak B Budžet
Dodatak C2 Finansijske projekcije
Dodatak D Akcioni plan
Dodatak E Pismena izjava podnosioca prijave

iii) Aplikativni paket za LOT 3

Dodatak A2 Aplikacioni formular (popunjava se samo online preko https://smaed-online.rks-gov.net/
Dodatak B Budžet
Dodatak C2 Finansijske projekcije
Dodatak D Akcioni plan
Dodatak E Pismena izjava podnosioca prijave

SMERNICE ZA APLIKANTE GRANTOVA URRP 2019
VODIČ ZA ONLINE APLIKACIJU – SMAED
INDIKATIVNI RASPORED URRP 2019

______________________________________________________

Informacije u vezi sa organizovanjem informativnih sesija o šemi grantova ” Uravnoteženi Regionalni Razvojni Program” URRP 2019

1. Ekonomski region Centar, organizacija informativne sesije se održava u sali Skupštine opštine Priština dana 15.01.2019 od 11:00 časova;

2. Ekonomski region Sever, organizacija informativne sesije se održava u Regionalnoj Razvojnoj Agenciji – Sever (Biznis park Mitrovica) dana 21.01.2019 od 11:00 sati;

3. Ekonomski region Istok, organizacija informativne sesije se održava u sali Skupštine opštine Gnjilane 16.01.2019 od 11:00 časova;

4. Ekonomski region Jug, organizacija informativne sesije se održava u Crvenoj sali opštine Prizren (ulica Remzi Ademaj) 17.01.2019 od 11:00 časova;

5.  Ekonomski region Zapad, organizacija informativne sesije se održava u sali Skupštine opštine Peć 18.01.2019 od 11:00 časova;

Link za pristup SMAED sistemu na kome se vrši registracija potencijalnih aplikanata, kao i podnošenje zahteva za start-up grantove i postojeće biznise prema ARDP šemi za 2019. godinu: https://smaed-online.rks-gov.net/


.