logo
  • 18 December, 2018

POZIVI I OBAVEŠTENJA 2019

2019  |  2018

______________________________________________________

22.01.2019 

Poziv za podnošenje predloga za početnike (START-UP) i biznese
Šema grantova „Uravnoteženi regionalni razvojni program“ URRP 2019

i) Aplikativni paket za LOT 1

Dodatak A1 Aplikacioni formular(popunjava se samo online preko https://smaed-online.rks-gov.net/)
Dodatak B Budžet
Dodatak C1 Finansijska projekcija
Dodatak D Akcioni plan
Dodatak E Pismena izjava podnosioca prijave

ii) Aplikativni paket za LOT 2

Dodatak A2 Aplikacioni formular (popunjava se samo online preko https://smaed-online.rks-gov.net/)
Dodatak B Budžet
Dodatak C2 Finansijske projekcije
Dodatak D Akcioni plan
Dodatak E Pismena izjava podnosioca prijave

iii) Aplikativni paket za LOT 3

Dodatak A2 Aplikacioni formular (popunjava se samo online preko https://smaed-online.rks-gov.net/
Dodatak B Budžet
Dodatak C2 Finansijske projekcije
Dodatak D Akcioni plan
Dodatak E Pismena izjava podnosioca prijave

SMERNICE ZA APLIKANTE GRANTOVA URRP 2019
VODIČ ZA ONLINE APLIKACIJU – SMAED
INDIKATIVNI RASPORED URRP 2019

______________________________________________________

Informacije u vezi sa organizovanjem informativnih sesija o šemi grantova ” Uravnoteženi Regionalni Razvojni Program” URRP 2019

1. Ekonomski region Centar, organizacija informativne sesije se održava u sali Skupštine opštine Priština dana 15.01.2019 od 11:00 časova;

2. Ekonomski region Sever, organizacija informativne sesije se održava u Regionalnoj Razvojnoj Agenciji – Sever (Biznis park Mitrovica) dana 21.01.2019 od 11:00 sati;

3. Ekonomski region Istok, organizacija informativne sesije se održava u sali Skupštine opštine Gnjilane 16.01.2019 od 11:00 časova;

4. Ekonomski region Jug, organizacija informativne sesije se održava u Crvenoj sali opštine Prizren (ulica Remzi Ademaj) 17.01.2019 od 11:00 časova;

5.  Ekonomski region Zapad, organizacija informativne sesije se održava u sali Skupštine opštine Peć 18.01.2019 od 11:00 časova;

Link za pristup SMAED sistemu na kome se vrši registracija potencijalnih aplikanata, kao i podnošenje zahteva za start-up grantove i postojeće biznise prema ARDP šemi za 2019. godinu: https://smaed-online.rks-gov.net/


.