logo
  • 15 December, 2017

RADNA MESTA

__________________________________________

19.06.2019

1.  OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za upravljanje projektima/h5>
__________________________________________

11.06.2019

1.  OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za uravnoteženi regionalni razvoj
_____________________________________________

 31.05.2019

1. Konkurs – Službenik za uravnoteženi regionalni razvoj
_____________________________________________

 31.05.2019

1. Konkurs – Službenik za upravljanje projektima
__________________________________________

10.05.2019

1.  OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Rukovodioc pravne divizije
__________________________________________

30.04.2019

1.  OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za upravljanje projektima
__________________________________________

26.04.2019

1.  OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Rukovodioc Odeljenja za javne komunikacije
_____________________________________________

 16.04.2019

OBAVEŠTENJE O ANULIRANJU KONKURSA
_____________________________________________

 03.04.2019

1. Konkurs – Rukovodioc pravne divizije
_____________________________________________

28.03.2019

1.  OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za tehničko održavanje i higijenu
_____________________________________________

 28.03.2019

Obaveštenje o prestanku postupka zapošljavanja
_____________________________________________

 21.03.2019

1. Konkurs – Službenik za upravljanje projektima
_____________________________________________

 21.03.2019

1. Konkurs – Rukovodilac Odeljenja za javne komunikacije
_____________________________________________

 21.03.2019

1. Konkurs – Rukovodilac divizije za informativnu tehnologiju i logistiku
_____________________________________________

 20.03.2019

1. Konkurs – Rukovodilac Divizije za internu reviziju (Unutrašnji konkurs)
_____________________________________________

13.03.2019.

1. Konkurs – Službenik za tehničko održavanje i higijenu
_____________________________________________

12.03.2019.

1.  OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Šef divizije za evropske integracije
_____________________________________________

21.01.2019.

1.  OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za socio-ekonomski razvoj
_____________________________________________

15.01.2019.

1.  OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za upravljanje projektima
_____________________________________________

 14.01.2019

1. Konkurs – Ugovor o radu za koordinatora za projekte
_____________________________________________

 31.12.2018

Obaveštenje o prestanku postupka zapošljavanja
_____________________________________________

 28.12.2018

1. Konkurs – Ugovor o radu za službenika za menađiranje projektima
_____________________________________________

21.12.2018.

1.  Konkurs – Rukovodilac Odeljenja za javne komunikacije
_____________________________________________

13.12.2018.

1.  OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Rukovodioc divizije za ljudske resurse
_____________________________________________

10.12.2018.

1.  Konkurs – Službenik za socio-ekonomski razvoj
_____________________________________________

15.11.2018.

1.  Konkurs – Rukovodioc divizije za ljudske resurse (Unutrašnji konkurs)
_____________________________________________

12.11.2018.

1.  OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Rukovodilac divizije za uravnoteženi regionalni razvoj
_____________________________________________

08.11.2018.

OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za imovinu

_____________________________________________

11.10.2018.

OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Rukovodioc divizije za upravljanje projektima

_____________________________________________

05.10.2018.

1.  Konkurs – Rukovodilac divizije za uravnoteženi regionalni razvoj
_____________________________________________

03.10.2018.

1.  Konkurs – Službenik za imovinu
_____________________________________________

27.09.2018.

OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za uravnoteženi regionalni razvoj

_____________________________________________

19.09.2018.

1.  Konkurs – Rukovodioc divizije za upravljanje projektima (Unutrašnji konkurs)
_____________________________________________

18.09.2018.

OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za tehničko održavanje i higijenu

_____________________________________________

13.09.2018.

OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za Evropske integracije 1

_____________________________________________

11.09.2018.

Konkurs – Službenik za uravnoteženi regionalni razvoj
_____________________________________________

 10.09.2018.

OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Direktor departmana za evropske integracije i koordinaciju politika

_____________________________________________

 05.09.2018.

Konkurs – Službenik za tehničko održavanje i higijenu
_____________________________________________

  23.08.2018.

Obaveštenje o anuliranju postupka zapošljavanja
_____________________________________________

  23.08.2018.

Obaveštenje o anuliranju postupka zapošljavanja
_____________________________________________

  22.08.2018.

Obaveštenje o anuliranju postupka zapošljavanja
_____________________________________________

14.08.2018.

1.  Konkurs – Rukovodilac divizije za informativnu tehnologiju i logistiku (Unutrašnji konkurs)
_____________________________________________

14.08.2018.

1.  Konkurs – Rukovodioc divizije za uravnoteženi regionalni razvoj (Unutrašnji konkurs)
_____________________________________________

08.08.2018.

1.  Konkurs – Direktor departmana za evropske integracije i koordinaciju politika
_____________________________________________

08.08.2018.

1.  Konkurs – Službenik za Evropske integracije 1
_____________________________________________

08.08.2018.

1.  Konkurs – Vršilac dužnosti šefa Divizije za koordinacionu politiku (Unutrašnji konkurs)
_____________________________________________

 03.08.2018.

1. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Rukovodilac divizije za budžet i finansije

_____________________________________________

 26.07.2018.

1. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Direktor Departmana za socio-ekonomsko regionalno planiranje i analizu

_____________________________________________

 20.07.2018.

1. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Koordinator za projekte

_____________________________________________

 16.07.2018.

1. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za sertifikaciju

2. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za nabavke 1

3. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU – Službenik za budžet i finansije 1

_____________________________________________

09.07.2018.

Unutrašnji konkurs za unapređenje
_____________________________________________

 05.07.2018

1. Konkurs – Ugovor o radu za koordinatora za projekte
 _____________________________________________

05.07.2018.

Unutrašnji konkurs za unapređenje
_____________________________________________

 29.06.2018.

Obaveštenje o anuliranju postupka zapošljavanja
_____________________________________________

 25.06.2018.

Otvoreni poziv – OEBS-ov program stažiranja
_____________________________________________

 18.06.2018.

Obaveštenje o prestanku postupka zapošljavanja
_____________________________________________

 18.06.2018

1. Oglas – Ugovor o radu za službenika za menađiranje imovinom
2. Oglas – Ugovor o radu za službenika za menađiranje projektima
 _____________________________________________

 08.06.2018.

1. Oglas – Direktor departmana za planiranje i regionalne socio – ekonomske analize (Unutrašnji konkurs)
2. Oglas – Direktor Departmana za evropske integracije i koordinaciju politika (Unutrašnji konkurs)
3. Oglas – Službenik za sertifikaciju
4. Oglas – Službenik za nabavke
5. Oglas – Službenik za budžet i finansije
_____________________________________________

 05.06.2018.

1. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU

2. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU

3. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU

03.05.2018.

1. Oglas – Administrativni asistent
2. Oglas –Izvršni službenik
3. Oglas – Službenik personala
_____________________________________________

30.03.2018.

 1. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU

 2. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU

3. OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU

 _____________________________________________

15.03.2018.

1. Oglas – Službenik za Finansije i računovodstvo
2. Oglas –Službenik za Socio – Ekonomski Regionalni Razvoj
3. Oglas – Službenik za međuinstitucionalnu koordinaciju
_____________________________________________

09.02.2018.

1. Koordinator za izradu i razvoj kapitalnih projekata

16.02.2018.

OBAVEŠTENJE

_____________________________________________

20.12.2017

1. Službenik za izradu i razvoj kapitalnih investicija

12.01.2018

 OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU

_____________________________________________

04.12.2017

1. Oglas – Ugovor o radu za službenika za budžet i finansije

   OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU

2. Oglas – Ugovor o radu za službenika za prevode albansko-srpski i obrnuto

    OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU 

3. Oglas – Ugovor o radu za  službenika za IT

    OBAVEŠTENJE O USPEŠNOM  KANDIDATU

    ZAHTEV ZA ZAPOSLENJE


.