logo
  • 28 Mars, 2019

RAPORTET VJETORE

_____________________________________________

28.03.2019

Raport vjetor për Kapitale dhe Grante (Subvencione) për Qeveri

_____________________________________________

21.03.2019

Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MZHR me biznese në kuadër të Skemës së Granteve „Programi i Zhvillimit Rajonal të Balansuar“ gjatë vitit 2018

_____________________________________________

20.03.2019

Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MZHR në bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2018

_____________________________________________

 


.