logo
  • 13 Nëntor, 2017

THIRJE PËR PROPOZIME

25.01.2018

Skema e Granteve „Programi i Zhvillimit Rajonal të Balansuar“  (Plotësimi 07.02.2018)
Orari indikativ

___________________________________________

07.02.2018

Plotësimi i pakos së aplikimit

– Skema e granteve „Programi i Zhvillimt Rajonal të balansuar –

Ministria e Zhvillimit Rajonal pas mbajtjes të sesioneve informuese me qëllim të sqarimti të dokumentacioneve të pakos për aplikim për skemën e granteve „Programi i Zhvillimt Rajonal të balansuar“ e cila është publikuar më datë 25.01.2018 ka bërë plotësim e ankeseve si në vijim:

  • Shtojca: C1 Projeksionet financiare Lot 1 (korigjohet vetëm viti në vend të 2017 duhet të jetë v.2019);
  • Shtojca: C2 Projeksionet financiare Lot 2 dhe 3 (korigjohet vetëm vitet në vend të 2017, 2018 dhe 2019 duhet të jetë v.2019, 2020 dhe 2021);
  • Shtojca: D plani i veprimit (korigjohet vetëm afati i implementimit nga 12 muaj duhet të jetë 6 muaj).
Aplikacionet janë obligative të dorëzohen sipas plotësim ndryshimeve të datës 07.02.2018.

___________________________________________

09.02.2018

Pyetjet nga aplikantët potencial-Përgjegjet lidhur me skemën e granteve nga MZHR 09.02.2018

___________________________________________

 30.04.2018

Orari indikativ i rishikuar 30.04.2018

___________________________________________

16.01.2018.

Aplikacioni i MZHR-së i Programit për Zhvillimin Rajonal 2018
Udhezues per aplikante 10 MZHR

 


Comments are closed.