Monitorimi i Projekteve

Objekti në të cilin funksionon biznesi është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve dhe veprimtarisë se biznesit dhe ndodhet në Vushtrri.