Monitorimi i Projekteve

Në kuadër të implementimit të projektit “Zhvillimi i balancuar socio-ekonomik në rajonin Lindje” të financuar nga Ministria e Zhvillimit Rajonal, AZHR Lindje më datë 27/04/2021 (E marte) organizoi punëtori për zyrtarët komunal të rajonit Lindje për Identifikimin e projekteve komunale dhe nderkomunale.