Monitorimi i Projekteve për (Grantet e Bizneseve)

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Shpetim Mustafaj B.I.” Lot 1 nga Klina, Rajoni Zhvillimor Perendim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Valon Nushi B.I. ” Start-up nga Gjakova, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Filli Tex” Start up nga Gjakova, Rajoni Zhvillimor Perendim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Qendresa Skenderi B.I.” Start up nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Masar Rramanaj B.I.” Lot 1 nga Peja, Rajoni Zhvillimor Perendim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘‘BIO FOOD SH.P.K.’’ Lot 1 nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘‘Lorik Kastrati B.I.’’ Lot 1 nga Kamenica Rajoni Zhvillimor Lindje

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘‘Enis T.Haziri B.I.’’ Start-up nga Gjilani Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Lumnije Ba. Gashi B.I” Lot 1 nga Prishtina, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Mirjana Jokic B.I. ” Start-up nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘Albin Tafili B.I.’’ Start-up nga Kacaniku Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Muhamet G. Maloku B.I” Start-up nga Podujeva, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Enisa Vehapi B.I.” Start up nga Peja, Rajoni Zhvillimor Perendim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’Dihar Mollakuqe B.I.’’ Start-up nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘‘VD Enginerering Sh.P.K. ’’ Lot 1 nga Gjilani Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Egzona A. Ibrahimi B.I” Start-up nga Prishtina Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “MapTech SH.P.K” Lot 1 nga Prishtina, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Haje Homemade SH.P.K” Start-up nga Prishtina, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Advisor Connect SH.P.K” Start-up nga Prishtina, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’ Ibadete Jakupi B.I.’’ Lot 1 nga Gjilani Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’ Zenel R.Gashi B.I.’’ Start- up nga Vitia Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’Furkan Bruti B.I.’’ Start-up nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’Parmak SH.P.K’’ Start-up nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’ Geo Team Sh.P.K.’’ Start-up nga Kacaniku Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “VIdosav Kostovic B.I.” Start-up nga Leposaviq, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Bislim Duraku B.I.” Start-up nga Klina, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’ COLOURS HAIR STUDIO SH.P.K..’’ Lot 1 nga Gjilani Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Scander Cool L.L.C.” Start-up nga Klina, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “YB Accounting SH.P.K” Lot 1 nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Fazile V. Ahmeti B.I.” Start-up nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Fly High Entertainment SH.P.K” Start-up nga Deçani, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Auto Color Dani D SH.P.K” Start-up nga Prishtina, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘Albiona Kastrati, B.I.’’ Start-up nga Malisheva Rajoni Zhvillimor Jug.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Naime Jakupi B.I.” Lot 1 nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Albert O. Osmani B.I.” Start-up nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve  “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’Ersan Potokci B.I.’’ Lot 1 nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug. 

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘‘Lorik Kicaj B.I.’’ Lot 1 nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Fatmire Azemi B.I.” Start-up nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Zamira Xhara B.I.” Start-up nga Gjakova, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘Foto Bebza Sh.P.K.’’ Start-up nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’ Pastrimi i veturave RONI SH.P.K.’’ Lot 1 nga Gjilani Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’GL Metal Sh.P.K’’ Start-up / Lot 1 nga Kacaniku Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’GL Metal Sh.P.K’’ Start-up nga Kllokoti Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’ Julinda Bytyqi B.I.’’ Start-up nga Malisheva Rajoni Zhvillimor Jug.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Vladica Colic B.I.” Start-up nga Leposaviq, Rajoni Zhvillimor Veri

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Horizonti Company SH.P.K” Start-up nga Fushë Kosova, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Leonard Bytyqi Hair Studio SH.P.K” Start-up nga Fushë Kosova, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Nora Design SH.P.K” Start-up nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Trimor Hoti B.I.” Start-up nga Klina, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “On Graphic Studio L.L.C.” Lot 1 nga Gjakova, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Sunny Design SH.P.K” Start-up nga Fushë Kosova, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘‘LIROX SH.P.K.’’ Start-up nga Kamencia - Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’Eranada Sermaxhaj B.I.’’ Start- up nga Kamenica Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘‘Qamile Kuqi B.I.’’ Lot 1 nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Nue Gjinaj B.I.” Lot 1 nga Klina, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve  “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Dugagjin Avdylaj B.I” Lot 1 nga Fushë Kosova, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Blerta Sekiraqa B.I” Lot 1 nga Prishtina, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘Clirim Dërmaku B.I.’’ Start-up nga Kamenica Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve  “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’Merhida Mislimi B.I.’’ Lot 1 nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug. 

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’ Arian Mehmeti B.I.’’ Start- up nga Ferizaji Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Sammi Cleaning L.L.C.” Start-up nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin Adhurim Dvorani B.I.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve  “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’Foto Production Limani’’ Start-up nga Rahoveci Rajoni Zhvillimor Jug. 

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’Blerina Morina Melekoglu B.I’’ Start-up nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Tiaris SH.P.K” Start-up nga Deçani, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Vjosa Jetullahu B.I.” Lot 1 nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Kadastri SH.P.K” Lot 1 nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Adhurim Dvorani B.I” Start-up nga Drenasi Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Auto Servis Sara SH.P.K” Start-up nga Vushtrria, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’ Via Consulting Sh.P.K..’’ Start-up nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Agro Culture Pronaj SH.P.K” Lot 1 nga Mitrovica, Rajoni Zhvillimor Veri.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Venera Lila B.I.” Lot 1 nga Gjakova, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Ande SH.P.K” Lot 1 nga Gjakova, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “F&B Consulting SH.P.K” Start-up nga Gjakova, Rajoni Zhvillimor Perëndim

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’ Rina Nebihu B.I.’’ Start- up nga Ferizaji Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Arjanit Ademaj B.I.” Start-up nga Peja, Rajoni Zhvillimor Perëndim.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’ 3E Design Sh.P.K.’’ Start- up nga Gjilani Rajoni Zhvillimor Lindje

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime për bizneset ekzistuese Skema e Granteve “Programit për Rimëkëmbje Ekonomike 2021” /MASA 15, ka mbështetur edhe Biznesin KFM-GROUP SH.P.K. me pronar Sahit Ajazi nga Komuna e Prishtinës, Rajoni Zhvillimor Qendër

 Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime për bizneset ekzistuese Skema e Granteve “Programit për Zhvillim Rajonal të balancuar  ‘‘PZHRB 2021’’, ka mbështetur edhe Biznesin Foto Production Limani me pronar Kushtrim Morina nga Komuna  e Rahovecit

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime për bizneset ekzistuese Skema e Granteve “Programit për Zhvillim Rajonal të balancuar  ‘‘PZHRB 2021’’, ka mbështetur edhe Biznesin Zehra Laya B.I. me pronar Zehra Laya nga Komuna e Prizrenit.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Ahmet V.Ahmeti B.I” Start-up nga Prishtina, Rajoni Zhvillimor Qendër.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘’ Azem H.Ramadani B.I.’’ Start- up nga Gjilani Rajoni Zhvillimor Lindje.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin ‘Zehra Laya B.I.’’ Start-up nga Prizreni Rajoni Zhvillimor Jug.

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) nëpërmjet lansimit të Thirrjes për propozime Skema e Granteve “Programi për Zhvillim Rajonal PZHRB 2021” ka mbështetur Biznesin “Agon Gjinofci B.I” Lot 1 nga Prishtina, Rajoni Zhvillimor Qendër.