logo

Sesioni informues në Rajonin Veri

Ministria e Zhvillimit Rajonal e mbështetur nga Agjencia për Zhvillim Rajonal Veri, me datë 29.06.2018, në zyrat e AZHR-së Veri në Mitrovicë, ka organizuar sesionin informues me përfituesit e skemës së granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” (Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3). Përfituesit


Sesioni informues në Rajonin Lindje

Ministria e Zhvillimit Rajonal e mbështetur nga Agjencia për Zhvillim Rajonal Lindje, me datë 29.06.2018, në zyrat e AZHR-së Lindje në Gjilan, ka organizuar sesionin informues me përfituesit e skemës së granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” (Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3). U.D


Sesioni informues në Rajonin Jug

Ministria e Zhvillimit Rajonal e mbështetur nga Agjensia për Zhvillimit Rajonal Jug, me datë 28.06.2018, në sallën e komunës së Prizrenit, ka organizuar sesionin informues me përfituesit e skemës së granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” (Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3). U.D Udhëheqëse


Sesioni informues ne Rajonin Perëndim

Ministria e Zhvillimit Rajonal e mbështetur nga Agjencia për Zhvillimit Rajonal Perëndim, me datë 27.06.2018, ne Sallën e Kuvendit Komunal Peje, ka organizuar sesionin informues me përfituesit e skemës së granteve “Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar” (Lot 1, Lot 2 dhe Lot 3). U.D Udhëheqëse