logo
  • 15 Dhjetor, 2017

VENDE PUNE

____________________________

08.02.2020.

NJOFTIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT

____________________________

03.02.2020.

1.Udhëheqës i Divizionit për Kordinim të Politikave

____________________________

21.01.2020.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar për Koordinim të Politikave

____________________________

08.10.2019.

NJOFTIM PËR PEZULLIMIN E KONKURSIT

____________________________

04.10.2019.

NJOFTIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT

____________________________

27.09.2019.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Nënpunës teknik i mirëmbajtjes dhe higjenës

____________________________

26.09.2019.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Udhëheqës i Divizionit për koordinimin e zhvillimit rajonal

____________________________

26.09.2019.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar i lart për koordinimin e nismave rajonale

____________________________

26.09.2019.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar i Depos 3

____________________________

10.09.2019.

1.Zyrtar për Zhvillim Rajonal të Balancuar

____________________________

10.09.2019.

1.Zyrtar për Koordinim të Politikave

____________________________

10.09.2019.

Shpallje – Nëpunës teknik i mirëmbajtjes dhe higjienës

____________________________

30.08.2019.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative dhe Logjistik

____________________________

23.08.2019.

1.Udhëheqës i Divizionit për koordinimin e zhvillimit rajonal

____________________________

23.08.2019.

1.Shpallje – Zyrtar i Depos 3

____________________________

23.08.2019.

1.Shpallje – Zyrtar i lart për koordinimin e nismave rajonale

____________________________

14.08.2019.

NJOFTIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT

____________________________

02.08.2019.

NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSIT

____________________________

31.07.2019.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar për menaxhimin e Projekteve

____________________________

23.07.2019.

Njoftimin për ndërprerjen e procedurës së rekrutimit

____________________________

23.07.2019.

Njoftimin për ndërprerjen e procedurës së rekrutimit

____________________________

22.07.2019.

1. Shpallje për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta – Zyrtar për menaxhimin e Projekteve

____________________________

17.07.2019.

1.Shpallje – Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative dhe Logjistik

____________________________

16.07.2019.

1.Shpallje – Zyrtar i lart për koordinimin e nismave rajonale

____________________________

15.07.2019.

1.Shpallje – Drejtor i Departamentit për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

____________________________

15.07.2019.

1.Shpallje – Udhëheqës i Divizionit për koordinimin e zhvillimit rajonal

____________________________

19.06.2019.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar për menaxhimin e Projekteve

____________________________

11.06.2019.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar për zhvillim Rajonal të balancuar

____________________________

31.05.2019.

1. Shpallje për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta – Zyrtar për Zhvillim Rajonal të Balancuar

____________________________

31.05.2019.

1. Shpallje për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta – Zyrtar për menaxhimin e Projekteve

____________________________

10.05.2019.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Udhëheqës i Divizionit Ligjor

____________________________

30.04.2019.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM-Zyrtar për Menaxhimin e Projekteve

____________________________

26.04.2019.

1.  NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Udhëheqës i Divizionit për Komunikim Publik

____________________________

16.04.2019.

NJOFTIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT

____________________________

04.04.2019.

Njoftim për rishpallje të konkursit – Udhëheqës i Divizionit Ligjor

____________________________

03.04.2019.

1.Shpallje – Udhëheqës i Divizionit Ligjor

____________________________

28.03.2019.

1.  NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Nënpunës teknik i mirëmbajtjes dhe higjenës

____________________________

28.03.2019.

Njoftimin për ndërprerjen e procedurës së rekrutimit

____________________________

21.03.2019.

1.Shpallje – Zyrtar për menaxhimin e projekteve

____________________________

21.03.2019.

1.Shpallje – Udhëheqës i Divizionit për Komunikim Publik

____________________________

21.03.2019.

1.Shpallje – Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative dhe Logjistik

____________________________

20.03.2019.

1.Shpallje – Udhëheqës i Divizionit i Auditimit të Brendshëm (Konkurs i brendshëm për avancim)

____________________________

13.03.2019.

Shpallje – Nëpunës teknik i mirëmbajtjes dhe higjienës

____________________________

12.03.2019.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane

____________________________

12.03.2019.

Udhëheqës i Divizionit Ligjor

____________________________

12.02.2019.

1.  Shpallje – Udhëheqës i Divizionit për Inegrime Evropiane

__________________________

21.01.2019.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar për Zhvillim Socio-Ekonomik

___________________________

 15.01.2019.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar për Menaxhimin e Projekteve

____________________________

14.01.2019.

1. Shpallje për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta – Koordinator për projekte

____________________________

 31.12.2018.

Njoftim për ndërprerjen e procedurës së rekrutimit

____________________________

 28.12.2018.

1. Shpallje për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta – Zyrtar për menaxhimin e Projekteve

____________________________

21.12.2018.

1.  Shpallje – Udhëheqës i Divizionit për Komunikim Publik

____________________________

13.12.2018.

1.  NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Udhëheqës i Divizionit për Burime Njerëzore

____________________________

10.12.2018.

1.  Shpallje – Zyrtar për Zhvillim Socio-Ekonomik

____________________________

15.11.2018.

1.  Shpallje – Udhëheqës i Divizionit për Burime Njerëzore (Konkurs i brendshëm për avancim)

____________________________

12.11.2018.

1.  NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Udhëheqës i Divizionit për Zhvillim Rajonal të Balancuar

____________________________

08.11.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar i Pasurisë

____________________________

11.10.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Udhëheqës i Divizionit për Menaxhim të Projekteve

____________________________

05.10.2018.

1.  Shpallje – Udhëheqës i Divizionit për Zhvillim Rajonal të Balancuar

____________________________

03.10.2018.

1.  Shpallje – Zyrtar i Pasurisë

____________________________

 27.09.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar për Zhvillim Rajonal të Balancuar

____________________________

19.09.2018.

1.  Shpallje – Udhëheqës i Divizionit për Menaxhim të Projekteve (Konkurs i brendshëm për avancim)

____________________________

 18.09.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Nënpunës teknik i mirëmbajtjes dhe higjienës

____________________________

 13.09.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar për Integrime Evropiane

____________________________

 11.09.2018.

1. Shpallje për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta – Zyrtar për Zhvillim Rajonal të Balancuar

____________________________

10.09.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Drejtor i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave

____________________________

05.09.2018.

1. Shpallje për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta – Nëpunës teknik i mirëmbajtjes dhe higjienës

____________________________

23.08.2018.

Njofim për ndërprerjen e procedurës së rekrutimit

____________________________

23.08.2018.

Njofim për ndërprerjen e procedurës së rekrutimit

____________________________

22.08.2018.

Njofim për ndërprerjen e procedurës së rekrutimit

____________________________

14.08.2018.

1.  Shpallje – Udhëheqës i Divizionit për Teknologji Informative dhe Logjistik (Konkurs i brendshëm për avancim)

____________________________

14.08.2018.

1.  Shpallje – Udhëheqës i Divizionit për Zhvillim Rajonal të Balancuar (Konkurs i brendshëm për avancim)

____________________________

08.08.2018.

1.  Shpallje – Drejtor i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave

____________________________

08.08.2018.

1.  Shpallje – Zyrtar për Integrime Evropiane

____________________________

08.08.2018.

1.  Shpallje – Udhëheqësi i Divizionit për Koordinim të Politikave (Konkurs i brendshëm për avancim)

____________________________

 03.08.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa

____________________________

26.07.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Drejtor i Departamentit për Planifikim dhe Analiza Socio – Ekonomike Rajonale

____________________________

20.07.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Koordinator për Projekte 1

____________________________

16.07.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar Certifikues

2. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar i Prokurimit 1

3. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – Zyrtar për Buxhet dhe Financa 1

____________________________

 09.07.2018.

Konkurs te brendshëm për avancim

____________________________

06.07.2018.

1. Shpallje për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta – Koordinator për projekte

____________________________

05.07.2018.

Konkurs te brendshëm për avancim

____________________________

29.06.2018.

Njoftim për anulim të procedurës së rekrutimit

____________________________

25.06.2018.

Ftesë e hapur – Programi i OSBE-së për punë praktike

____________________________

18.06.2018.

Njoftim për ndërprerjen e procedurës së rekrutimit

____________________________

 05.07.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

2. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

 18.06.2018.

1. Shpallje për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta – Zyrtar i Pasurisë
2. Shpallje për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta – Zyrtar për menaxhimin e Projekteve

____________________________

 08.06.2018.

1. Shpallje – Drejtor i Departamentit per Analiza Socio Ekonomike Rajonale (Konkurs i brendshëm për avancim) 
2. Shpallje – Drejtor i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave (Konkurs i brendshëm për avancim)
3. Shpallje – Zyrtar Certifikues
4. Shpallje – Zyrtar i Prokurimit
5. Shpallje – Zyrtar per Buxhet dhe Financa

____________________________

 05.06.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

2. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

3. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

03.05.2018.

1. Shpallje – Asistent administrativ
2 .Shpallje – Zyrtar Ekzekutiv
3. Shpallje – Zyrtar i Personelit

____________________________

 30.03.2018.

1. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

2. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

3. NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

15.03.2018.

1. Shpallje – Zyrtar për Financa dhe Kontabilitet
2 .Shpallje – Zyrtar për Zhvillim Socio – Ekonomik Rajonal
3. Shpallje – Zyrtar për Koordinim Ndërinstitucional

____________________________

 09.02.2018.

1. Shpallje të Konkursit për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

16.02.2018.

NJOFTIM

____________________________

 20.12.2017.

1. Shpallje për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

12.01.2018.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

____________________________

 04.12.2017.

1. Shpallje-Kontratë për shërbime të veqanta Zyrtar për buxhet dhe financa

    NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

2. Shpallje-Kontratë për shërbime të veqanta Zyrtar për përkthime

    NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

3. Shpallje-Kontratë për shërbime të veqanta Zyrtar për TI

    NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

____________________________

     KËRKESA PËR PUNËSIM


.