logo
  • 26 Janar, 2018

RAPORTET FINANCIARE

24.07.2018

Raporti Financiar për periudhën janar-qershor 2018

___________________________________________

22.05.2018

Raporti Financiar për periudhën janar-mars 2018

___________________________________________

Raporti permbledhes i kontrollit te buxhetit MZHR 2017


.