logo
  • 26 Janar, 2018

RAPORTET FINANCIARE

___________________________________________

17.01.2020

Raporti Buxhetit të MZHR-së janar – dhjetor 2019

___________________________________________

29.07.2019

Raporti Financiar i MZHR-së janar – shtator 2019

___________________________________________

29.07.2019

Raporti Financiar i MZHR-së janar – qershor 2019

___________________________________________

05.04.2019

Raporti Financiar i MZHR-së janar – mars 2019

___________________________________________

14.01.2019

Raporti Financiar për periudhën janar- dhjetor 2018

___________________________________________

08.10.2018

Tabela e buxhetit janar – shtator 2018 08.10.2018

___________________________________________

24.07.2018

Raporti Financiar për periudhën janar- qershor 2018

___________________________________________

22.05.2018

Raporti Financiar për periudhën janar- mars 2018

___________________________________________

Raporti permbledhes i kontrollit te buxhetit MZHR 2017


.