logo
  • 26 Janar, 2018

RAPORTET FINANCIARE

___________________________________________

05.04.2019

Raporti Financiar i MZHR-së janar – mars 2019

___________________________________________

14.01.2019

Raporti Financiar për periudhën janar-qershor 2018

___________________________________________

08.10.2018

Tabela e buxhetit Janar – Shtator 2018 08.10.2018

___________________________________________

24.07.2018

Raporti Financiar për periudhën janar-qershor 2018

___________________________________________

22.05.2018

Raporti Financiar për periudhën janar-mars 2018

___________________________________________

Raporti permbledhes i kontrollit te buxhetit MZHR 2017


.